Pagi hari ini jum’at 23 April 2021 masyarakat sekitar Acc melaksanakan gotong royong pembersihan bahu jalan lorong masuk Acc Dusun Kalempang.